Logo

Revitalizace poutního místa v Malých Svatoňovicích

O projektu

Hlavní myšlenkou projektu je revitalizace unikátního památkově chráněného poutního místa s neopakovatelnou atmosférou s vytvořením zázemí pro jeho využívání, pro prezentaci a společenský dialog nad etickými a náboženskými hodnotami dnešní Evropy. Tyto hodnoty jsou v místě prezentované také humanismem, který vychází z díla zdejšího rodáka, spisovatele Karla Čapka.

Cílem projektu je obnovit unikátní architektonické dědictví - opravit a zabezpečit významné památky obce s cílem jejich zachování pro budoucnost - a vytvořit místo setkávání se zázemím pro účastníky poutí, pořádaných výstav, seminářů a konferencí a využívat ho pro podporu vzdělávání, kultury a rozvoje turistického ruchu.

Novinky

Farnost Malé Svatoňovice podala v červnu 2014 žádost o dotaci z Norských fondů
11.07.2014

Farnost Malé Svatoňovice podala v červnu 2014 žádost o dotaci na projekt ''Revitalizace poutního místa v Malých Svatoňovicích''

Všechny novinky